Legal-DNA Privacy Statement

 

1.      Algemeen.

 

Legal-DNA B.V. is Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die juridsiche diensten levert. We zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61069337 en hebben uw privacy hoog in het vaandel.

 

Deze privacyverklaring verschaft u informatie over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en het gebruik ervan in het geval u onze website gebruikt en / of gebruik maakt van onze diensten. Deze privacyverklaring informeert u over welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, met welk doel wij dat doen, hoe wij deze gegevens beschermen en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen u hiervan dan op de hoogte stellen.

 

Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op websites van derden waarnaar wij eventueel verwijzen op onze website of als onderdeel van onze service aan u. Deze websites van derden worden niet door ons beheerd en zijn onderworpen aan het privacybeleid en de voorwaarden van deze derden.

 

 

2.      Persoonsgegevens en gebruiksdoel.

 

a) Bij een bezoek aan onze website.

 

Legal-DNA hecht veel belang aan privacy op het Internet. U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder persoonlijke informatie te onthullen. Wij maken geen gebruik van cookies of gebruiken geen andere trackingtechnologie.

 

 

b) Bij het indienen van een formulier via onze website of bij het sturen van een e-mail aan ons.

 

Indien u ons een e-mail stuurt en / of een formulier indient via onze website, wordt dit als een

e-mail naar onze server gestuurd, die wordt beheerd en beheerd door een externe dienstverlener. Wij verzamelen uw e-mailadres en andere persoonlijke informatie die u besluit ons toe te sturen. We bewaren deze e-mails tot twee jaar na ontvangst.

 

 

c) Wanneer u gebruik maakt van onze juridische diensten.

 

Als u een klant bent, zijn wij wettelijk verplicht om informatie te verzamelen en te verwerken voor archiveringsdoeleinden (naam, adres, KvK-nummer en btw-nummer). We bewaren deze informatie voor een periode van 10 jaar.

 

Voor het uitvoeren van een overeenkomst met u / het verlenen van diensten aan u, verzamelen wij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening. We bewaren deze informatie tot 2 jaar na het einde van de overeenkomst.

 

 

3.      Delen van persoonsgegevens.

 

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij u ons daarom vraagt, wanneer wij wettelijk verplicht zijn of een ambtelijk bevel daartoe hebben ontvangen, of wanneer expliciet anders wordt vermeld in deze privacyverklaring.

 

We maken gebruik van een Nederlandse externe dienstverlener om een server in Nederland te beheren waarop onze website, e-mail en andere contentmanagementtoepassingen draaien. Verder maken wij gebruik van een Nederlands accountantskantoor dat onze financiële administratie verwerkt, inclusief de facturen die we u hebben gestuurd en die mogelijk uw persoonlijke gegevens bevatten. We hebben een bewerkersovereenkomst met deze partijen gesloten om uw privacy te waarborgen en om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving.

 

 

4.      Bescherming van persoonsgegevens.

 

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, tegen onrechtmatige toegang en verwerkingen en hebben deze verplichtingen ook aan onze externe dienstverleners / verwerkers opgelegd middels een verwerkersovereenkomst.

 

5.      Uw rechten.

 

Onder de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, in te zien, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ons ook vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens en / of uw toestemming voor het verwerken daarvan in te trekken. Houdt er rekening mee dat bepaalde wetgeving ons verplicht om een ??kopie van uw gegevens te bewaren (indien van toepassing) en dat het verwijderen van bepaalde informatie of een gebruiksverbod daarvan het ons onmogelijk kan maken om u onze diensten te kunnen leveren (in welk geval wij ons het recht voorbehouden om onze services aan u te beëindigen).

 

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via: info@legal-DNA.nl.

 

 

 

Legal-DNA B.V.

Jufferstraat 192

3011 XM Rotterdam

The Netherlands

 

 

 

 

Powered by: itaandelek.nl

Copyright Notice | Privacy Statement | © 2018 Legal-DNA ™ All Rights Reserved.