Legal-DNA Copyright Notice

 

1. Copyright Notice

 

Dit is de officiele Copyright Notice van de Legal-DNA B.V. ('Legal-DNA') Website. Legal-DNA behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van zijn Copyright Notice aan te passen en te wijzigen zonder verdere berichtgeving. Indien u gebruik blijft maken van de Website nadat wijzigingen in deze Copyright Notice zijn gepubliceerd op de Website, betekent dit dat u akkoord gaat met de voornoemde wijzigingen.

 

 

2. Auteurs-, Merk- en Handelsnaamrechten van Legal-DNA

 

Alle inhoud van deze Website, inclusief handelsnamen, artikelen, ontwerp, screen shots, grafische elementen, logo's, digitale downloads en andere files, is de (intellectuele) eigendom van Legal-DNA, tenzij deze in eigendom toebehoord aan een derde partij, en wordt beschermd door Nederlands en internationale regelgeving betreffende auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en andere rechten van intellectuele eigendom. Rechten van Intellectuele Eigendom die rusten op de inhoud van websites van derde partijen waarnaar onze Website doorverwijst, zijn de eigendom van de betreffende derde partij.

 

 

3. Wat betekent dat?

 

Alle inhoud van deze Website, inclusief handelsnamen, artikelen, ontwerp, screen shots, grafische elementen, logo's, digitale downloads en andere files, mogen niet gebruikt worden op andere websites, in andere publicaties, in andere publieke openbaringen en/of met betrekking tot andere producten of diensten, die niet die van Legal-DNA zijn. Tevens is het niet toegestaan deze te gebruiken op: enige wijze welke mogelijk leidt tot verwarring bij (beoogde) clienten, op enige wijze die Legal-DNA schaadt of in discrediet brengt, op enige wijze voor commerciele doeleinden of op enig andere wijze inbreuk maakt op de rechten van intellectuele eigendom van Legal-DNA.

 

 

Indien u vragen heeft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via: info@legal-DNA.nl.

Copyright Notice | Privacy Statement | © 2018 Legal-DNA ™ All Rights Reserved.

Powered by: itaandelek.nl